Genç Gelişim ve Girişim Derneği

Bizi Daha Yakından Tanıyın!!!

Misyonumuz

Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve STK’larla birlikte Gençlerin, kadınların ve dezavantajlı
grupların toplumdaki konumlarını iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapmaktır.
Vizyonumuz

Toplumumuz içinde yer alan her çocuk, kadın ve gencin sosyo-ekonomik dönüşümünü,
katılımını ve potansiyelinin tamamını tanımak için eşit fırsattan yararlanmasını sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ:

• Toplumsal değerler ve insan haklarının yaygınlaştırılması ile dezavantajlı grupların hak temelli
savunuculuğu
• Yaygın eğitimin gençler arasında yaygınlaştırılması
• Hedef grubumuzun sosyal, ekonomik ve politik katılımlarının teşvik edilmesi
• Toplumsal kalkınmaya destek olmak için yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütme,
• Gençlik alanında uluslararası düzeyde iş birlikleri kurma
• İmkânı kısıtlı gençlerin kendi belirledikleri yaşam tarzını koruma ve kolaylaştırma için gereken sosyal
projeler üretme
• Gençleri yaratıcılığa ve girişimciliğe teşvik etme
• Gençleri karar verme sürecine ve demokratik katılıma teşvik etme
• Gençleri sivil toplumun faaliyetlerine katılmaya ve hoşgörülü, demokratik ve şiddet içermeyen bir
toplumun inşasını teşvik etmeye teşvik etme
• Gençlerin hareketliliğini arttıran ve diğer gençlerden ve gençlik örgütlerinden öğrenmeyi destekleyen bir
öğrenme ortamı yaratma
• Bizimle ortak değerleri paylaşan yerel yönetimler, üniversiteler ve yerel / uluslararası STK’lar, vakıflar ve diğer kuruluşlarla iş birliği kurma,

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ​

– Erasmus + (Gençlik Değişimi18-30 Yaş),(Eğitim Kursu Yaş Sınırı Yok)
– Yurtdışı Eğitim Danışmanlık (Lisans, Yüksek Lisans)
– Staj
– Ücretsiz Yurtdışı Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları
– Gezi,Tur
– Kamp,Doğa Etkinlikleri
– Seminer,Konferans,Panel
– Sosyal Eğlence Etkinlikleri
– Gençlik Festivalleri
– Dil Kursları

Yönetim Kurulumuz